Massage och SPA

Sekretesspolicy

Introduktion

Massageochspa.nu (Angelica Enlund Massage och Spa) arbetar för att säkerhetsställa din integritet. Syftet med sekretesspolicyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av sekretesspolicyn på www.massageochspa.nu. Om vi gör några större förändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att skicka ut den uppdaterade policyn till den e-postadress som du har registrerat.

Tillämpningsområde

Denna sekretesspolicy tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig i samband med bokning som du gör på webbsida eller via annan kontakt med oss. Denna sekretesspolicy kompletteras av Microsofts sekretesspolicy som återfinns här: https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Angelica Enlund Massage och Spa, Gränsgatan 14, 741 46 KNIVSTA ansvarar i enighet med gällande personuppgiftslagstiftning (inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679), för de personuppgifter du lämnat till oss som inte hanteras via tjänsten Microsoft Bookings. Microsoft Ireland Operations Ltd ansvarar för personuppgifter som lämnas i samband vid bokning av behandling via tjänsten Microsoft Bookings.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?

Vi samlar in och sparar de personuppgifter du lämnar till oss vid bokning via vår hemsida (www.massageochspa.nu). Bokningar hanteras av Microsoft Ireland Operations Ltd via tjänsten Microsoft Bookings.

Det skulle till exempel kunna vara fullständigt namn, e-postadress, adress eller telefonnummer. Vi sparar även bokningshistorik.

Vi använder dina uppgifter för de ändamål och baserat på den lagliga grund som anges nedan.

Varför vi använder dina uppgifter:Vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter är…
A. För att kunna hantera din bokning/beställning Baserat på avtal med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsriktiga förpliktelser gentemot dig.
B. För att kunna skicka generella erbjudanden via e-post, sms eller post Baserat på vårt berättigade intresse av att kunna ge befintliga kunder erbjudanden om nya produkter och kampanjer. Vill du inte längre ha erbjudanden från oss kan du alltid avregistrera dig från våra utskick eller välja att sluta följa oss eller blockera oss från sociala medier.

Hur vi delar dina uppgifter

Vi delar inte dina uppgifter med någon. Dock hanteras dina uppgifter av tredje part (Microsoft Ireland Operations Ltd) i samband med att du gör din bokning, se ovan.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämpad lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig. Personuppgifter som lagras i tjänsten Microsoft bookings lagras i datacenter i något av följande länder: Finland, Holland, Österrike eller Irland.

Dina rättigheter

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerhetsställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller att begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ditt lämnande samtycke. Vi kommer i så fall inte använda dina uppgifter för ändamål som baseras på ditt samtycke. Du har givetvis rätt att återkalla ditt samtycke i förhållande till vissa ändamål t.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via sms men inte e-post.

Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen.

Överföring av personuppgifter

Vi överför inte uppgifter utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetet (EES).

Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:


ANGELICA ENLUND MASSAGE OCH SPA
hos Organic Face & SPA
Råbyvägen 42 B
754 22 UPPSALA

Tel: 070-894 69 97
E-post: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Läs vår sekretesspolicy! Vi använder cookies för att kunna visa relevant information för dig. Vi sparar ingen personlig information på din dator eller i våra system. Genom att använda vår hemsida så accepterar du att cookies används. Observera att avbokning måste göras senast 24 timmar innan behandlingstiden.